Това става ясно от публикувания списък с работните групи, разработвали стратегическия преглед на отбраната, съобщи вестник "Стандарт". Документът трябва да покаже колко ще бъде редуцирана армията.

Сега тя е 33 000 щика, но вероятно ще бъде намалена до 24 000. По прегледа са работили 16 групи. Две от тях са имали задача да анализират структурата, числеността и способностите на спецслужбите. В момента военните полицаи са около 1100 души, а разузнавачите - близо 1500. Редукция ще има и в командния състав.

В края на юли военният министър Аню Ангелов обяви, че намаляване ще има, но няма да бъде в драстични размери. Тогава той съобщи, че по предварителен разчет на работните групи намалението може да бъде между 3000 и 5000 щатни длъжности.

От средата на юли пък военното разузнаване е без шеф, след като ген. Пламен Студенков подаде рапорт за напускане заради пенсиониране. Военният министър Аню Ангелов предложи за негов заместник комодор Валентин Гагашев, но на 17 август президентът Георги Първанов не утвърди предложението на правителството. Според него не е спазена процедурата за предварително съгласуване на кандидата.