Започва изграждането на пътната връзка "Модър"-"Царевец" под жп линията Пловдив-София. Заместник-кметът на града Пламен Райчев и кметовете на районите "Южен" и "Западен" направиха символичната първа копка.

По данни от изпълнителя строителството ще се осъществи в три етапа, като се предвижда през първите два улиците "Модър" и "Царевец" да се разширят и всяка да стане с по две двулентови платна по 10,50 метра и разделителен остров от два метра. През третия етап ще бъде направен и пробивът под жп линията. Всичко трябва да приключи в рамките на три години.

Проектът е на обща стойност 11,5 милиона лева, като финансирането ще бъде от бюджета на общината, по Фонд "Флаг" или със заем от търговска банка. По думите на кмета на Пловдив Здравко Димитров, за да се изпълни проектът в срок, е важно навреме ВиК да се включи с трасето на Южния обходен колектор.

Проектът е един от големите инфраструктурни обекти, част от доизграждането на вътрешния ринг на града, който ще осигури пряка връзка между двата района.