Институцията на Обществения посредник в Пловдив реализира инициативата си за изграждането на неформален орган младежки омбудсман на територията на града. Той е бил избран след конкурс измежду ученици от 9-ти до 12-ти клас от 12 средни училища. Това съобщиха от кабинета на омбудсмана в Пловдив.

Младежкият обществен посредник е избран на втори тур от Времена комисия, състояща от представители на Регионално управление на образованието, дирекция "Образование" на Община Пловдив, експерти от екипа на Обществения посредник и самият омбудсман Борислав Стаматов. И това е Николай Николов, ученик от 12-ти клас на Националната търговска гимназия - Пловдив. Класиралите се на второ и трето място стават негови заместници.

Всички кандидати са предложиха модерни идеи, показали са знания, умения и интелект, натрупани не само в учебния процес, се казва още в съобщението. Начинът им на представяне е бил убедително доказателство, че те дори в ученическа възраст са вече разпознаваеми личности. Отпадналите кандидати са получили покани да станат представители на избрания младежки омбудсман в тяхното училище, както и в други неформални младежки групи и организации.