Община Пловдив за поредна година взема участие в Европейската седмица за намаляване на отпадъците.

От днес до 22-ри ноември е в ход кампания за разделно събиране на отпадъци от излезли от употреба гуми, негодни за употреба батерии и акумулатори и отработени масла.

Тези отпадъци могат безвъзмездно да се предават на ул. "Георги Бенев" в район Северен.

Освен по време на кампанията тези и други опасни отпадъци от домакинствата могат да бъдат предавани на площадката за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, която се намира в базата на ОП "Чистота" в район Южен.

Гражданите имат също така право при закупуване на нови гуми или при сезонната им смяна напълно безплатно да оставят старите при съответния търговец или сервиз.

Забранено е депонирането на цели и нарязани стари гуми, както и изхвърлянето им на нерегламентирани за целта места.

За изхвърлянето на старите гуми на непозволени места глобата е от 300 до 1000 лв., а за изгарянето им от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение санкцията е в двоен размер.