Здравният министър д-р Асен Меджидиев разпореди на регионалните здравни инспекции незабавно да започнат проверки за въведената забрана за продажба и употреба на райски газ и пълнители за него на лица под 18 г., съобщиха от МЗ.

Действието на министъра е във връзка със сериозните рискове за здравето на непълнолетните лица, свързани с употребата на райския газ, и в изпълнение разпоредбите на Закона за здравето, с които се забранява продажбата на диазотен оксид (райски газ), включително онлайн, на лица под 18 г. на територията на детски градини, училища, общежития за ученици, лечебни заведения и в рамките на спортни прояви, организирани за деца и ученици и в закрити обществени места.

Законът забранява и употребата на райски газ в закрити обществени места (с изключение употребата за медицински цели и за хранително-вкусовата промишленост), както и на открити обществени места като прилежащи терени и тротоари на детски ясли, детски градини, училища, ученически общежития и места, където се предоставят социални услуги за деца, на площадките за игра и при организирани мероприятия за деца и ученици.

В тази връзка на регионалните здравни инспекции са възложени контролни функции по спазване на въведените забрани. В писмото си до РЗИ министър Асен Меджидиев посочва, че за извършените проверки регионалните здравни инспекция периодично трябва да уведомяват Министерството на здравеопазването.

Нарушенията се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори от РЗИ и/или от държавни здравни инспектори от Министерството на здравеопазването, а наказателните постановления се издават от директора на регионална здравна инспекция, съответно от министъра на здравеопазването.

Глобата за продажба на райски газ на непълнолетни варира от 800 до 1500 лева, а при повторно нарушение - от 1500 до 3000. Ако нарушението е на едноличен търговец или юридическо лице санкциите съответно са от 3000 до 6000 лева или от 5000 до 12 000 лева при повторно нарушение.

Преди дни от Комисията за защита на потребителите (КЗП) съобщиха, че е постъпил сигнал от служебния министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов, в който се твърди, че КЗП няма компетенциите да направи разследване за продажбата на райски газ, нито за следенето на цените. Поискана е и проверка на работата на Комисията. Според КЗП тези действия на министъра целели да дискридитират

предишното управление и да се изведат политически дивиденти. Дни след като беше приета забраната за продажбата на райски газ за непълнолетни тогавашния министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова отчете, че КЗП е извършиба 195 проверки за райски газ в периода от 26 юли до 29 юли. При тях е била констатирана продажба на опасното вещество в 11 магазина и 13 сайта, издадени са заповеди за спиране на продажбата.