Община Пловдив набира доброволци за Доброволно формирование "Пловдив 112", което съдейства при предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, съобщиха от пресцентъра на общината.

Кандидатите трябва да са навършили 16 години, да са клинично здрави и да притежават умения за работа в екип.

Със заявление до кмета на общината те трябва да подадат и медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво, справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет, подробна автобиография, копие от документ/и за завършено образование, копие/я от документ/и за придобита специалност или правоспособност, или за завършени курсове, копие/я от документ/и за правоспособност за работа със специализирана техника и/или оборудване, копие от свидетелство за управление на МПС, копие от лична карта и актуална снимка с размери 3,5 х 4,5 см.

Крайният срок за кандидатстване е 15 юли 2021 г.