Ръководството на УМБАЛ "Александровска" е увеличило задълженията на лечебното заведение с 24 250 740 лева само за последната година - от 30 юни 2021 г. до 31 август 2022 г. Това сочи одит на Министерството на здравеопазването (МЗ) във връзка с проверката на действията на органите на управление на дружеството. 

Сумата представлява 61,69% от общия размер на задълженията към тази дата и води до много висок риск от изпадане в неплатежоспособност и невъзможност за осъществяване на лечебна дейност. 

Натрупаните задължения към доставчици от последната година - 2021 г. в размер на 23 500 000 лв. надхвърлят финансовите ресурси на Александровска болница, които се генерират от дейността му, показва още докладът на вътрешния одит на Министерство на здравеопазването.

Ръководството на лечебното заведение е дало съгласие за особен залог върху настоящи и бъдещи вземания на търговец на медикаменти в размер на 2 500 000 евро в полза на ОББ АД. Това допълнително утежнява лошото финансово положение на дружеството.

Допуснато е неспазване на Закона за счетоводството и начисляване на задължения към доставчици не към момента на възникването, съобщават още от МЗ.

Органите на управление на дружеството не са предприели своевременно действия по изпълнение на дадени указания от здравното министерство за стабилизиране на дружеството. Ръководството на лечебното заведение не е предприело своевременни действия и за кандидатстване и съответно одобрение от Българска банка за развитие на кредит от 5 млн. лв., като решението за това е взето едва през юли 2022 г.

Наличието на просрочия за медицински изделия е индикатор, че паричният поток не се управлява по предназначение на постъпилите средства, констатират одиторите. Въпреки лошото финансово състояние, дружеството не се възползва от отпуснатите целеви капиталови субсидии, а се стига до възстановяване на средства по неусвоени капиталови субсидии в общ размер на 772 481,47 лв. по погасителен план за срок от 36 месеца.

Допуснато е и сключване на безсрочен договор за прокура, което е в ущърб на лечебното заведение, като не са били установени реални ползи от сключването му.

Одиторският екип не е получил ясна информация и документация, в това число разписани политики и процедури, които да гарантират, че планираните в лечебното заведение дейности за текущ и последващ контрол върху поетите финансови ангажименти по сключени договори са адекватни и ефективни. Не е представена цялостна оздравителна програма на дружеството, пише още в доклада.

По-конкретно, планът за преструктуриране и финансово стабилизиране на паричните потоци на УМБАЛ "Александровска" не е изпълнен изцяло. Установено е, че ключови дейности, които биха допринесли за финансовото стабилизиране на лечебното заведение не са изпълнени. Въпреки необходимостта от спешни мерки, сроковете за изпълнението на Плана са променяни и удължени до 31 декември 2022 г.

Отлагането на ключови дейности и мерки поставя под риск постигането на целите за подобряване на финансовото състояние и за даването на гаранции за засилване на финансовата дисциплина на лечебното заведение, посочват одиторите.

Дейността на лечебното заведение е била обект на проверка и от Агенцията за държавна финансова инспекция. При нея е установено незаконно разделяне на обществени поръчки и провеждане на договаряния със строителни фирми за сключване на договори за над 3 млн. лв., без да са били налице законовите предпоставки за това и в нарушение на Закона за обществените поръчки, за което на ръководството на лечебното заведение са съставени актове за установяване на административни нарушения.

От болницата реагиираха на доклада, като отрекоха обвиненията.

В изнесените данни от Доклада на Вътрешния одит на Министерството на здравеопазването за състоянието на Александровска болница има груби фактологични грешки до степен, в която фактите са абсолютно неверни, съобщиха в своя позиция от лечебното заведение.

"Опасяваме се, че целта е да бъдат въведени в заблуда не само обществеността, но и самото ръководство на Министерството на здравеопазването. Това не е в интерес на най-старата университетска болница в страната, за чието спасяване настоящото ѝ ръководство се бори от встъпването си в длъжност", посочват от Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) "Александровска".

От болницата информират още, че възнамеряват да поискат среща с ръководството на Министерството на здравеопазването още в утрешния ден, след което ще оповестят факти и данни пред медиите и обществеността.

Днес Министерството на здравеопазването оповести данни от одит на лечебното заведение, според които задълженията на УМБАЛ "Александровска" са се увеличили с над 24 млн. лв. само за последната година. Проверката е открила и други нередности в болницата.

Ръководство на "Александровска" болница завари през юли месец лечебното заведение пред фалит, с над 70 млн. лева задължения, съобщиха тогава от пресслужбата на болницата.

По-рано, в съобщение, изпратено до медиите от предишния директор на болницата проф. Костадин Ангелов, се посочваше, че там са констатирани различни нарушения, но въпреки сигналите на проф. Ангелов до различни институции, те не са реагирали. По думите на Ангелов тогава има "чадър" над директора на "Александровска" болница и протекция от високо политическо ниво.

В отговор на твърденията на проф. Ангелов, от "Александровска" болница посочиха, че направените юридически и финансови анализи са установили редица проблеми, които е трябвало да бъдат спешно решени. Освен финансови и организационни, те са били и продължават да имат материално естество, допълниха от дружеството.

Лечебното заведение е вторият по големина болничен комплекс в страната и има над 23 отделни сгради с различна големина, етажност, години на застрояване и степен на амортизация, както и 28 различни клиники, някои от които са уникални за страната, добавиха от болницата.