"Александровска" е в безпрецедентен риск от изпадане в неплатежоспособност и не може да обслужи натрупаните задължения, съобщават от здравното министерство. По тази причина МЗ ще отпусне 35 млн. лева на лечебното заведение за погасяване на просрочени задължения към доставчици на стоки и услуги за лечебното заведение, но същевременно започва и финансова проверка, става ясно от съобщение на ведомството.

Отпускането на заема е в изпълнение на постановление на предишния състав на МС от 22 юли тази година, напомнят от ведомството.

След направен анализ се установи, че болницата е в безпрецедентен риск от изпадане в неплатежоспособност и невъзможност да обслужи натрупаните си задължения. Това налага незабавната намеса от страна на принципала в лицето на министъра на здравеопазването, като освен заема, ще бъдат търсени и други възможности за оздравяване на дружеството, съобщават от здравното министерств

За да се защити оптимално публичният интерес, ще бъдат осъществени държавна финансова инспекция и вътрешни одити, чиято цел ще бъде да установят актуалното състояние на лечебното заведение и рисковете за него, в т.ч. целесъобразността и законосъобразността в управлението и взетите решения.

За да се пристъпи към реалното усвояване на заема и удовлетворяване на кредиторите с просрочени вземания, от ръководството на УМБАЛ "Александровска" се очаква бързо изпълнение на условията, определени с решението на предходното правителство от 22 юли 2022 г., посочват от МЗ.

С постановлението болницата беше спасена от фалит, а за злоупотреби в нея пръв огласи данни и съмнения бившият й директор Костадин Ангелов. Той се усъмни в политически чадър по време на управлението на четворната коалиция. От ръководството на "Александровска" отрекоха и обявиха, че са поели лечебното заведение в тежко финансово състояние.