Русенци сигнализираха за системно замърсяване на река Дунав. От един от канализационните колектори периодично се излива цветна вода с неясно съдържание, предава БНТ.

От близката фирма твърдят, че неведнъж са подавали сигнали до екоинспекцията.

Кой е замърсителят и дали става въпрос само за един, контролните органи тепърва ще установяват.

Валентин Топалов казва, че е риболовец и не му е безразлично, че река Дунав се замърсява. А цветните води тук се изливали от поне 3-4 години.

"Показах ви в кой колектор се изливат не само води, а и неизвестни субстанции, които са като в приказката или златни, или кафяви, или черни", разказва Валентин Топалов.

"Идват, казват: Има някакъв източник на замърсяване, ако може да го откриете, да ни го кажете", казва Валентин Топалов.

От Регионалната екоинспекция отговориха, че досега не са вземани проби, защото при тяхното идване замърсяването вече се е оттеглило.

"Тука старите служители, работници казват, че това е колекторът на ТЕЦ-Русе. Но кой се е заустил към ТЕЦ-Русе нямам никаква представа, защото от ТЕЦ-Русе такива замърсители няма как да дойдат", смята Валентин Топалов.

От ТЕЦ-Русе потвърдиха, че колекторът е техен. Близо 20 предприятия обаче заустват отпадъчните си води в него. Според сключените договори, те трябва да ги пречистват преди това, но е възможно да има и нерегламентирано свързали се фирми.

Затова от ТЕЦ-Русе и от регионалната екоинспекция се ангажираха да направят съвместна проверка в Източната промишлена зона на града.