Исканията на Българския лекарски съюз /БЛС/ за повишаване на цените на редица клинични пътеки и най-вече на тези в педиатрията са изпълнени. Това става известно от проекта на Анекса към Националния рамков договор /НРД/ за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г., публикуван на официалната интернет страница на НЗОК, съобщиха от БЛС.

Така, с влизането в сила на Анекса към НРД 2018 г., всички пътеки, които в сега действащия Анекс към НРД 2018, са общи за деца и възрастни, ще бъдат разделени в отделен Пакет и ще бъдат финансирани изцяло като Пакет "Педиатрия".

Цените на клиничните пътеки, изпълнявани в клиники/отделения по "Педиатрия" в структури от трето ниво на компетентност се увеличават с 30 на сто, а тези от първо и второ ниво на компетентост с 20 на сто. Поради значителните разходи за хирургично лечение на деца, както и необходимостта от по-продължително проследяване на състоянието им, е било договорено увеличение с 50 на сто на цените на клинични пътеки за операции на хранопровод, стомах, тънки и дебели черва.

Увеличението на цените в областта на пулмологията ще бъде с 10 на сто, като там, където има разделение на пътеки за деца и за възрастни, детските пътеки ще бъдат завишени с 20 на сто.

Повишаване с 10 на сто ще има и на цените на терапевтични клинични пътеки, изпълнявани в отделения по "Вътрешни болести", "Кардиология"и "Анестезиология" и интензивно лечение"от първо и второ ниво на компетентност.

Имайки предвид факта, че за изпълнението на клинични пътеки в областта на "Инфекциозни болести", са необходими значителни средства, както за диагностициране на съответното заболяване, така и за лечението на пациентите, договореното увеличение при тях е в размер на 20 на сто.

В подкрепа на демографската политика със 100 лв. е увеличена цената на клинична пътека "Раждане" - от 750 на 850 лв.

Увеличение има и при цените на амбулаторни процедури.

Проектът на Анекс към Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. е публикуван на официалната интернет страница на НЗОК за 14-дневно обществено обсъждане.