Бившият шеф на ВМА е предаден на съд за допустителство и неизгодни договори, а ексшефката на Катедрата по дерматология - за престъпление по служба и длъжностно присвояване, съобщиха от държавното обвинение.

И на Тонев, и на Кадурина са наложени мерки за неотклонение 10 000 лева парична гаранция.

Д-р Кадурина е обвинена в извършване на престъпление, извършено в периода 01.12.2004 г.-10.09.2014 г. Тя е превишила правата си и е осъществила функции, възложени й от Тонев, с цел да набави за себе си и за Групова практика за специализирана медицинска помощ (ГПСМП) „Дерма Прим МК” ООД, в което е мажоритарен съдружник, имотна облага.

Кадурина е предоставила на собственото си дружество за безвъзмездно ползване - свободно и неограничено извън определеното с договорите време, 6 медицински апарати, собственост на ВМА. Освен това е предоставила на „Дерма Прим МК”, без правно основание и за безвъзмездно ползване, 10 апарати, собственост на ВМА и зачислени на поверената й клиника.

Кадурина възлагала на служители на клиниката по дерматология в работното им време да извършват процедури на пациенти на „Дерма Прим МК” с 12 апарати на ВМА.

От това за болницата са настъпили значителни неимуществени вредни последици: „Дерма Прим МК” ООД е осъществявало конкурентна търговска дейност, неразграничима от дейността на клиниката, дружеството на Кадурина е ползвало материални и кадрови ресурси на ВМА за медицински услуги, които са били заплащани на дружеството и по този начин е увредено правилното функциониране на ВМА.

От деянието на настъпили и значителни имуществени вредни последици за ВМА в размер на 6 485 064,81 - лева, изразяващи се в:

Престъплението на Кадурина от прокуратурата определят като особено тежък случай, тъй като е извършено в продължителен период от време и настъпилите от това вредни последици са в особено големи размери.

За това, че съзнателно е допуснал подчинената да извърши това престъпление по служба, ген. Тонев ще отговаря пред Военен съд София.

Кадурина и обвинена и в длъжностно присвояване на 774 673 лв.  В периода от 01.01.2007 г. до 30.06.2014 г. тя присвоила парите, собственост на ВМА, поверени й да ги управлява. Заплатените от пациенти за извършени в ръководената от нея клиника медицински дейности не са били внесени в касата на болницата, а сумите по нейно разпореждане са били събирани от двама служители в клиниката и са й били предавани ежеседмично.

Това също се определя като тежко престъпление.

Стоян Тонев ще отговаря пред съда и по обвинение в това, че в периода 29.11.2004 г.-05. 10.2009 г. съзнателно е сключил 4 неизгони сделки с „Дерма прим МК“ ООД и ЕТ“ К. – Т. Д.“ и от това е произлязла значителна вреда за ВМА в размер на 121 803,24 лева и случаят е особено тежък, допълват от  прокуратурата.

Тонев сключил договор с „Дерма Прим МК” ООД , по силата на който ВМА е предоставила за ползване 2 апарата срещу наемна цена от 87,73 лева месечно. Този договор е неизгоден, защото наемната цена е била определена неправилно - не е отразена стойността на абонаментното сервизно обслужване на наетата апаратура, а това било заплащано от ВМА. От този договор е произлязла значителна вреда за ВМА, която Тонев е представлявал, в размер на 8 396,15 лв.

Договорът с ЕТ „К.- Т. Д.” е за замяна. Чрез него едноличният търговец доставил на ВМА лазерна система на стойност 168 950,00 евро, а ВМА върнала на производителя друга лазерна система на цена - 79 250,00 евро и заплатила за изравняване на стойността на заменяните апарати разликата в размер на 89 700,00 евро. От това произлязла значителна вреда за ВМА от 38 089,85 лева.

В обвинителният акт е записано още, че с „Дерма Прим МК” е подписан анекс към договора, по силата на който се продължава срокът му, като за ВМА е произлязла вреда в размер на 353,64 лв.

След това Тонев сключил още една неизгодна сделка с клиниката на Кадурина, по силата на който ВМА предоставила апарати, с което е била ощетена с още 74 963,60 лв.

Случаят е особено тежък, тъй като деянието е извършено от лице, заемащо отговорно служебно положение, и вредата е в особено големи размери, се казва още в съобщението на прокуратурата.