Синдикатът "Образование" към КТ "Подкрепа" предлага при създалата се трудна ситуация на повишена епидемиологична обстановка българските образователни институции да използват всички възможности за онлайн обучение на учениците. Това заявяват от учителския синдикат, с председател Юлиян Петров.

Училищата в облака, които използват office 365, G-suite, могат да използват приложенията, като виртуални класни стаи, групи, качване на материали от учителите във виртуалния харддиск, виртуална тетрадка /onenote/ office 365/. Напълно приложими са и Skype уроци. Могат да се използват и съществуващите електронни учебници, посочват от учителския синдикат.

В платформата "Уча се" има голям ресурс от учебни клипове, обхващащ материала, който се изучава в училище. Подобна платформа на "Уча се" е "Khan academy", която предоставя огромна база от учебни клипове на английски език. Недостатък е, че платформата има много малка част, преведена на български език.

"Майкрософт" предоставя възможности за онлайн обучение чрез Microsoft Teams, където учители и ученици могат да работят съвместно. Училищата, които са инсталирали Moodle, могат да използват платформата за дистанционно обучение.

Тези образователни институции, които все още нямат достъп до цитираните онлайн ресурси, могат да използват за учебна комуникация служебни имейли. Ако има училище без служебни имейли, те биха могли да използват официалната поща на училището, сайта на училището, като учителите подават информация за дейностите, които трябва да изпълняват учениците.

Според синдиката "Образование", необходимо е МОН бързо да ситуира възможности за онлайн обучение в следните стъпки: наличие на домейн и хостинг на всички образователни институции; разработена и инсталирана единна платформа за онлайн обучение; създаване на национална база данни, администрирана от МОН, с ресурс от учебни клипове и материали на български език и други езици; безплатен достъп на всички образователни институции и учители до създадените инструменти за електронно обучение; осигуряване на равен, безплатен достъп на всички български ученици до онлайн обучение.

Наложително е обсъждането на работния режим на учителя, който не кореспондира с хипотезата учител да има обучения в платен отпуск. Синдикатът "Образование" е убеден, че политиката за онлайн обучения в образователната система трябва да бъде приоритет на МОН и тя да бъде планирана, създадена и интегрирана, за да се превърне в ефективна и действаща система за образование.