Комисията за противодействие на корупцията уведоми днес Българската народна банка (БНБ) за постановено решение, с което е установила несъвместимост по отношение на подуправителя на БНБ, ръководител на управление "Емисионно" Андрей Гюров. Това посочиха от БНБ в съобщение, публикувано на интернет страницата на Централната банка.

В съобщението пише още, че до предприемане на последващите законосъобразни действия, с оглед да не бъдат допускани каквито и да е съмнения относно спазване на правната рамка, Андрей Гюров е излязъл в неплатен отпуск.

В какво се състои несъвместимостта му със заемания пост не се съобщава. В Регистъра на влезлите в сила решения за установяване на конфликт на интереси на сайта на антикорупционната комисия, такова решение не е публикувано.

През 2022 г. Гюров беше предложен за гуверньор на БНБ, като тогава се конкурираше за поста с Любомир Каримански от ИТН.

През 2023 г. "Има такъв народ" настояваше за уволнението му, защото не прекратил навреме членството си в ръководството на партията. Тогава Гюров твърдеше, че е подал оставка от партийния пост веднага, а според устава на партията оставката поражда незабавно действие. Така Гюров счита мандата си за прекратен от 26 юли 2023 г.

Андрей Гюров встъпи в длъжност на официална церемония в Централната банка на 28 юли. Той и Петър Чобанов бяха избрани от 49-ото Народно събрание за подуправители на БНБ на 26 юли. Оттогава започва да тече шестгодишният им мандат. Чобанов е ръководител на управление "Банково", а Гюров - на управление "Емисионно". Те встъпиха в длъжност на мястото на дотогавашните подуправители на БНБ Нина Стоянова и Калин Христов.