Еднократна помощ в размер на 250 лв. да получат нуждаещи се семейства, чиито деца са записани в 8 клас, решиха окончателно депутатите, след като приеха на второ четене в зала промяна в Закона за семейните помощи, записана в заключителните разпоредби на Закона за ДДС.

Средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца трябва да е по-нисък или равен на 450 лева. Независимо от доходите на семействата пък ще може да получат еднократната помощ и семейства с деца с трайни увреждания, с един жив родител, или настанени в семейства на роднини и близки или приeмни семейства, пише Dariknews.

Помощта ще се отпуска без доходен критерий за деца с увреждания, с един жив родител или настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.

Еднократната помощ ще се изплаща на два пъти, като 50% от нейния размер - веднага след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът - в началото на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година, ако детето продължава да посещава училище.

За помощта ще може да се кандидатства до 15 октомври.

При натрупани 5 отсъствия без причина помощта ще се прекратява и ще подлежи на възстановяване.