От предстоящата 2019/2020 учебна година в Ловеч се открива частното начално училище "Св. Седмочисленици", което е първото в България под егидата на Българската православна църква, в частност към Ловчанската епархия. Училището се открива с благословението на Ловчанския митрополит Гавриил, съобщават от Българската патриаршия.

Училището ще приема деца в първи клас и в полудневна подготвителна група. То ще се помещава в сградата на старата митрополия в центъра на Ловеч, която вече е ремонтирана.

Учебното заведение е вписано в Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на основание на заповед от 11 март 2019 г. на министъра на образованието и науката. Юридическият собственик и ръководен орган на училището е Сдружението на учителите християни от Ловеч, регистрирано в съда като сдружение с нестопанска цел.

В него членуват повече от десет действащи педагози и възпитатели, които са православни християни от града. В училището децата ще изучават всички общообразователни предмети, но стремежът на училищното ръководство е освен знания, учениците да бъдат възпитавани в любов, отговорност, съпричастност в доброто и в отбягване на злото, както и в други непреходни християнски ценности, характерни за душевността и бита на православния български народ. Като избираеми предмети, съгласно предвидените по закона часове, ще се изучава - християнство - православие; изкуства (музикални инструменти, пеене и рисуване); български език; математика.

Училището разполага с интерактивна дъска и с интернет, които ще бъдат използвани при нужда и в умереност. Следобед се осигурява занималня и свободни занимания на учениците по интереси, за да развият в добра насока своя потенциал и способности. Гарантира се оценка на индивидуалните способности и интереси на учениците, и участието им в различни проекти. Това ще стане със съгласието, разбирането, помощта и с активността на родителите.

Класовете ще са по-малки - с 12-15 ученици от обичайните, като по този начин ще има възможност за повече внимание към всеки ученик. За дисциплината и реда в училището ще има ясни правила, за да се развият учениците като нравствено изградени личности. За създаването на училището от Ловчанската митрополия са използвали опита на подобни училища от Русия и Гърция. Предвижда се след обсъждане с родителите да бъде избирана и изработена униформа за учениците. Училището разполага с тих и спокоен двор, със спортна площадка и салон. За децата от отдалечените квартали ще бъде осигурен ежедневен безплатен транспорт. Основната част от бюджета на училището ще е от държавната субсидия за всеки ученик.

Родителите ще участват със съфинансиране от 50 лева месечно, а родителите с ниски доходи ще бъдат освободени от такса. Недостигащите паричните средства ще се осигуряват от Ловчанската митрополия и от дарители.