"Вторият Доклад за устойчиво развитие на Лидл България е специален за нас, защото съвпада с 10-годишния ни юбилей на българския пазар. Той е естествено продължение на ангажимента ни прозрачно и открито да говорим за това как управляваме бизнеса си. Докладът не е само символ на приемственост и постоянство, които следваме в областта на устойчивото развитие, но и проявление на отговорността, под чийто знак изминаха последните 10 години и вярвам - всички следващи, които предстоят", каза Милена Драгийска, изпълнителен директор на Лидл България.

За всяка от 20-те значими теми в доклада компанията посочва конкретните резултати от предприетите в последните две години мерки в посока устойчиво развитие, както и бъдещите си цели и ангажименти във всеки етап от веригата за създаване на стойност. Подходът на компанията започва още на етап суровини, като фундаментален за хранителния сектор. Лидл България е сред първите, въвели изискването всички плодове и зеленчуци да бъдат от сертифицирани по световния стандарт за качество GLOBAL G.A.P. производствени процеси до края на 2019 г. Така веригата допринася за това те да са продукт на безопасно и по-устойчиво земеделско производство.

На етап операции и процеси, компанията предприема систематични мерки за управление въздействията си върху околната среда. Дългосрочна мярка за постигане на енергийна ефективност е сертифицирането по ISO 50001 на всички 100 построени към 2019 г. магазини, логистичните бази и централния офис на Лидл България.

Като неизменна част от устойчивото управление, компанията отбелязва и прогреса си по отношение отговорността си към служителите. Докато по данни от първия доклад към края на 2017 г. всеки десети служител е получил възможност за кариерно развитие, то към края на 2019 г. всеки пети служител се е възползвал от тази възможност. Компанията въвежда и фокусирани програми за служителите в подкрепа на баланса с личния им живот, сред които работа от разстояние и гъвкаво работно време.

В последния етап от веригата за създаване на стойност, компанията отбелязва прогреса си по отношение на продуктите и отговорността към обществото и околната среда. Към края на 2019 г. компанията предлага над 700 сертифицирани продукта в постоянния си и акционен асортимент, изпълнявайки целта си за 20% увеличение на сертифицираните продукти собствена марка спрямо 2017 г.

В сферата на корпоративната социална отговорност компанията продължава да реализира редица инициативи в полза на околната среда и обществото. Най-голямата сред тях е социално-отговорната инициатива "Ти и Lidl за по-добър живот", която за трите си издания между 2017 и 2019 г. успява да набере фонд от 545 000 лв, с които финансира 73 проекта и инициативи в цялата страна.

Освен ключови резултати, компанията представя и водещите си цели, които планира за следващите години. Пълният Доклад за устойчиво развитие 2018-2019 на Лидл България, както и извадка от доклада могат да бъдат изтеглени оттук

* материалът е предоставен от Lidl