Не ме притеснява проверката, ще съдействам с каквото е необходимо. Това е и възможност да бъдат изяснени всички факти, като например, това, че съпругата ми никога не е била собственик на ПР агенция и че краткото й участие в такава фирма е приключило преди 11 години. Съжалявам, че фокусът от резултатите в образователната система, от реализираните успешни политики последните години, се пренася върху мен и то не заради дейността ми като министър, а заради лични взаимоотношения. Това каза министърът на образованието Красимир Вълчев, след като сутринта Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) започна производство за конфликт на интереси при него и председателя на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов.


Комисията, ръководена от Сотир Цацаров се е сезирала по публикации в медии. В тях се твърди, че изпълнителният директор на Фондация "Просвета" Мария Карабельова-Маргаритова, е кума на Красимир Вълчев и в същото време е съдружник с неговата съпруга в консултантско дружество "Бонафиде Адвайзърс" ООД.

Твърди се още, че основната дейност на Фондацията се субсидира и е зависима от Министерството на образованието и науката, а всички нови учебници на издателска група "Просвета" за 11 клас за учебната 2020/21 г. са одобрени от Красимир Вълчев.

Според информацията съпругата на министъра на образованието е собственик на "ПР енд ивент консултинг" АД, и откакто Димитър Маргаритов (с когото са свързани лица по смисъла на закона) е председател на КЗП, от бюджета на тази комисия са разходвани около 100 000 лв. за организиране на събития, медийно обслужване и изработка на сувенири за КЗП и Европейския потребителски център - България. Публикувани са и факсимилета на договор на стойност приблизително 35 000 лв., както и справка с данни за лицата, посочени в сигнала и дружеството "Бонафиде Адвайзърс" ООД.

От Антикорупционната комисия припомнят, че съгласно закона конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. Комисията ще иска информация и документи, и ще се произнесе с мотивирано писмено решение в срок до 2 месеца.

Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест в съда. Посочва се още, че няма установен конфликт на интереси за Вълчев и Маргаритов, а това са само публикации с твърдения, по които ще има производство.

Проверка на "Сега" във фирмените регистри показва, че акционерното дружество "Пр енд ивент консултинг" АД е вписано през 2009 година (с името ПР консултинг), като тогава Лилия Николова - съпруга на министъра, е в борда на директорите. Министър Вълчев обаче твърди, че съпругата му никога не е била акционер в дружеството. "Бонафиде Адвайзърс" е основана през 2011 г., като собствеността е поделена по равно между Николова и Мария Карабельова - съпруга на Димитър Маргаритов. Мария Карабельова е изпълнителен директор на "Фондация Просвета-София" - фондацията към водещото издателство на учебници "Просвета - София" АД.

Фондацията, в която Карабельова участва, няма отношение към издателския бизнес на "Просвета", който се движи от "Просвета-София" АД. Издателство "Просвета" е основен играч на пазара на учебници. Одобряването им минава през две оценки - от комисия от учители и университетски преподаватели, която оценява дали проектът съответства на държавния стандарт, и от учители от страната по съответния предмет, които оценяват практическата им пригодност. Проектът получава възможност да влезе в училищата, ако поне половината от тях го оценят с "да". Фондацията обаче работи активно по европейски и национални програми, като извършва и консултантска дейност по ОПРЧР, "Еразъм+" и др. Фондацията е изпълнявала и проект за 80 400 лв. за ограмотяване на възрастни с основен бенефициент МОН.