Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ трябва да предложи необходимите законодателни промени, така че да се осигури подпомагане на бедните слоеве от населението с водни помощи. Това каза пред журналисти Ивайло Касчиев, директор на Дирекция "Водоснабдителни и канализационни услуги" в КЕВР след заседание на Кoмисията, на което се обсъжда цената на ВиК услугите през 2019 г.

Днес пред Комисията се състоя протест, който дори премина към насилие.

"Цените са приети от КВЕР, с които са одобрени бизнес плановете. Тези бизнес планове са били разгледани от съответните общински съвети и са били приети от тях и от асоциацията по ВиК. И в момента са в процес на изпълнение. Ако ВиК операторите не са изпълнили инвестициите, които са включени в цените, то те следва да ги наваксат и ние ще направим всичко възможно да го направят. В противен случай, КЕВР ще вземе отношение и ще намали цените в последствие", заяви Касчиев.

Той посочи, че Министерството на околната среда и водите трябва да предложи необходимите законодателни промени, така че да се осигури подпомагане на бедните слоеве от населението - тъй наречените водни помощи. По думите му е крайно време това да бъде направено.

"КЕВР неслучайно прави сравнителни анализи на ВиК сектора и те се публикуват ежегодно на нашата страница. Ние следим както общото състояние на сектора, така и изпълнението на всяко едно дружество. И в този анализ вече има индивидуален раздел на всеки един оператор. Има оператори, които са постигнали своите цели, и такива, които все още не се справят и за това си има обективни обяснения. Не всички дружества се управляват ефективно. И тук са необходими усилия както от МОСВ, така и от асоциациите по ВиК", зави Касчиев и посочи, че КЕВР прави ежегодни проверки на дружеството и контролира изразходването на средствата по инвестициите на дружествата.

"България е поела ангажимент към ЕК за въвеждане на механизъм за гарантиране на инвестициите във ВиК сектора. Това е ангажимент, който МРРБ е декларирало, че е изпълнен. Този механизъм включва създаването на специални банкови сметки за всеки ВиК оператор, в които да се заключват част от приходите от ВиК услуги и те да отиват само за инвестиции и публични активи. И ние сме поискали от министъра годишните доклади по този механизъм", заяви Касчиев.

Очаква се на 28 декември КЕВР да проведе закрито заседание, на което да вземе окончателно решение за цената на водата.