Инициативният комитет за провеждане на референдум за запазване на националния празник Трети март ще сезира Централната избирателна комисия (ЦИК), председателя на Народното събрание Росен Желязков и Окръжна прокуратурата Добрич за престъпление срещу гражданските и политически права.

Поводът е решение на общината в Добрич, потвърдено от ОИК Добрич, с които не се разрешава събиране на подписи за референдум в периода до изборите за местна власт.

Писмата на Инициативния комитет към общинското ръководство имат уведомителен характер, припомнят юристите на ИК. Отказът да бъде дадено разрешение за събиране на подписи представлява нарушение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Законодателят е определил тримесечен срок, който не може да бъде спиран или прекъсван, а отказът на ОИК Добрич представлява грубо нарушение на изборните закони, политическите и гражданските права на българите, посочват от Инициативният комитет.

Това не е първият опит за саботаж на подписката, съобщават членовете на Инициативния комитет. Зачестилите случаи на опити за ограничаване на гражданските права и осуетяване на събирането на подписи представляват престъпление по смисъла на закона. В много градове местната власт се опитва да осуети желанието на гражданите да имат мнение по така важна тема каквато е националният празник на България, посочват още инициаторите на подписката за референдум за запазване на националния празник Трети март.

Инициативният комитет внесе заявление в Народното събрание на 21 септември, с което започна и събирането на подписи за референдум за националния празник на Република България.