ЕРМ Запад извършва реконструкция на мрежата в град Дупница, чиято цел е да осигури по-надеждно електрозахранването на над 8000 клиенти. Проектът ще бъде завършен до края на лятото. Инвестицията надвишава 870 хил. лв.

Реконструкцията включва подмяна на три кабела 20 kV - от трафопост "Институт" до трафопост "БНБ" на стойност над 107 000 лева, от трафопост "Автогара" до трафопост "Хладилник", като в него се влагат над 130 000 лева, и на кабел между трафопост "Млекокооп" и трафопост "Заводски строежи", в който дружеството инвестира близо 90 000 лв.

Освен това се извършва реконструкция на възлова разпределителна станция "Ценеви" за над половин милион лева. Модернизацията се състои в монтирането на ново енергийно оборудване и въвеждането на дистанционно телемеханизирано управление. По този начин ще се съкрати времето за локализиране и реакция по време на аварии, ще се създаде възможност за дистанционно презахранване на цели региони по алтернативен път и ще се намалят безтоковите паузи за клиентите.

Съдържание на: ЕРМ Запад