Черно море е чисто, няма замърсяване след разрушаването на стената на язовир "Нова Каховка", категорична е министърката на туризма Зарица Динкова. 

Пред bTV тя каза, че според нея страната ни е обект на хибридни атаки. "Нека не забравяме какви са приоритетите на това правителство - влизането в Шенген и еврозоната. Тези неща биха решили до голяма степен проблеми като опашките по границите, ценовите проблеми. Всичко това ни прави цел за подобни "кални" атаки", коментира още министърът. 

"Нека не позволяваме тази хибридна кампания да вреди на стотиците семейства и бизнеса", призова Динкова.

Според Зарица Динкова България трябва да бъде рекламирана по модерен и ефективен начин. 

Няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Данните са от цифровото моделиране на Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона към Висшето военноморско училище (ВВМУ) "Н. Й. Вапцаров". 

Резултатите от изследванията, направени на 26 и 27 юни от Басейнова дирекция "Черноморски район" (БДЧР) на крайбрежните води не показват замърсяване на морската околна среда. 

Какво показват резултатите от проверките на МОСВ

Измерените стойности във всички шест пункта са под максимално допустимите концентрации и средногодишните стойности. Според постъпилите в Басейнова дирекция Черноморски район официални данни от радиологичен анализ на пробите за цезий-137 и тритий, взети на 19 юни от бреговите пунктове, не се установяват превишения, съобщиха вчера от еко министерството (МОСВ). 

Басейнова дирекция "Черноморски район" и Регионална лаборатория - Варна към Изпълнителната агенция по околна среда следят ежеседмично състоянието на черноморските води в три допълнителни пункта в бреговата зона, които бяха определени в отговор на нововъзникналата ситуация - Дуранкулак бряг, Шабла бряг и Калиакра бряг. 

Прогнозата за Северозападната част на Черно море до 6 юли се запазва благоприятна, като потенциалните замърсители циркулират в акваторията на Украйна. 

МОСВ е в постоянен обмен на информация с украинските, молдовските и румънските власти за потенциално замърсяване на водите в Черно море, уверяват от ведомството. 

От Министерството на околната среда на Румъния също съобщиха, че министрите на околната среда на България и Румъния Юлиан Попов и Мирча Фекет са потвърдили, че взетите проби от Черно море не показват никакъв проблем за здравето на хората и околната среда. Двамата министри са имали онлайн среща вчера, на която са коментирали качеството на водата в Черно море след разрушаването на стената на "Каховка".