Министърът на здравеопазването Галя Кондева освободи директора на болница "Лозенец" д-р Христо Стоянов заради нарушения, съобщиха от пресцентъра на ръководеното от нея ведомство. 

Извършеният одит в лечебното заведение е показал редица тежки нарушения, посочват от здравното министерство. Констатациите от проверката са, че болницата е във влошено финансово състояние, като се наблюдава устойчива тенденция за натрупване и значителен ръст на задълженията в периода на управление на д-р Христо Стоянов. 

В края на 2022 г. натрупаната загуба на лечебното заведение от минали години е в размер на 39 858 000 лв. Година по-късно загубата вече е в размер на 71 935 000 лв., а към 31 март т. г. - 94 303 000 лв.

Към края на 2023 г., съгласно счетоводния баланс на лечебното заведение, задълженията на дружеството са в общ размер на 25 841 000 лв., което е увеличение с 51,59% спрямо предходната година. Стойността на задълженията продължава да нараства и от началото на тази година, като в края на първото тримесечие УМБАЛ "Лозенец" има 28 047 000 лв. дългове. Най-голям процент от тях са към доставчици. Констатирано е и значително натрупване на задължения към персонала на лечебното заведение.

В същото време изпълнителният директор допуска разходване на "представителни разходи" за сметка на болницата в размер на 78 688,44 лв. В хода на проверката е установено, че част от тези средства са разходвани за новогодишно тържество.

До провеждането на конкурс, временно изпълняващ длъжността директор на УМБАЛ "Лозенец" ще е назначена д-р Олга Мицова - Масларова. Тя е специалист по вътрешни болести и кардиология и е част от екипа на Клиниката по кардиология и Многопрофилна клиника на УМБАЛ "Лозенец" от 1991 г до 2023 г.

В периода от 2019 г. до 2021 г. е заместник-председател на Съвета на директорите на университетската болница. От 2023 г. е част от екипа специалисти на ДКЦ "Софиямед".