Коментари - Дуалното образование в България – как се става фермер и помощник-възпитател с учебник | Днес.dir.bg

Коментари - Дуалното образование в България – как се става фермер и помощник-възпитател с учебник | Днес.dir.bg

Коментари

Новата бизнестенденция - обучение как се хранят кокошки, как се сипва на прасето, как се рине кочина, за доенето се изисква фермер майсторски клас, ццц, квалифицирани кадри няма, хахаха

Преди време учебвият процес се осъществяваше в проэесионално технически училища, техникуми, реални гимназии, езикови, появиха се и математически. Техническите училища имаха учебни работилници за всяка област от строителство, металообработка, животновъдство, транспорт. Провеждаха се и едномесечни практически занимания по профила. С усъвършенстването на обучението всичко стана гимназии уж с професионална насоченост. Сега ДУХАЛНАТА система. По мое време всичките със затруднен мисловен процес се насочиха да стават учители „в детски заведения, начолни учители и пр. и пр. Днес не се нямерат майстори заварчици, стругари, електричари. Всичките хоби специалисти с щироки знания и никакви способности. И с обучението на ШОФѝОРИ същата рабона

"Духалното образование", пък то било дуално. Бахти тъпата дума.

На платеното убразование от Харвард https://www.twirpx.com/

Коментари - Дуалното образование в България – как се става фермер и помощник-възпитател с учебник | Днес.dir.bg

Коментари - Дуалното образование в България – как се става фермер и помощник-възпитател с учебник | Днес.dir.bg

Коментари

Новата бизнестенденция - обучение как се хранят кокошки, как се сипва на прасето, как се рине кочина, за доенето се изисква фермер майсторски клас, ццц, квалифицирани кадри няма, хахаха

Преди време учебвият процес се осъществяваше в проэесионално технически училища, техникуми, реални гимназии, езикови, появиха се и математически. Техническите училища имаха учебни работилници за всяка област от строителство, металообработка, животновъдство, транспорт. Провеждаха се и едномесечни практически занимания по профила. С усъвършенстването на обучението всичко стана гимназии уж с професионална насоченост. Сега ДУХАЛНАТА система. По мое време всичките със затруднен мисловен процес се насочиха да стават учители „в детски заведения, начолни учители и пр. и пр. Днес не се нямерат майстори заварчици, стругари, електричари. Всичките хоби специалисти с щироки знания и никакви способности. И с обучението на ШОФѝОРИ същата рабона

"Духалното образование", пък то било дуално. Бахти тъпата дума.

На платеното убразование от Харвард https://www.twirpx.com/