Сигнали при възможни признаци на замърсяване по бреговата ивица на Черно море могат да се подават на Зеления телефон на Министерството на околната среда и водите (МОСВ): 0887 088440 или 02/988 8205, както и на електронен адрес: [email protected]. За това информират от министерството във връзка с мониторинга на състоянието на морските води относно възможни екологични щети в българската акватория на Черно море, след разрушаването на стената на язовир "Нова Каховка", разположен на река Днепър на територията на Украйна.

От МОСВ отново посочват, че към момента няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море. Определени са допълнително още три пункта за мониторинг, разположени в бреговата зона. Местоположението на пунктовете е съобразено с възможностите за достъп по море, посоката на доминиращите течения и наличните за района батиметрични данни. Следи се потенциалният риск от замърсяване на морската околна среда вследствие на военните действия. Проследява се за наличие на нефтопродукти, метали, радионуклидите цезий-137 и тритий.

В отговор на нововъзникналата ситуация, към извършвания до момента мониторинг са включени и допълнителни показатели (пестициди и др.), за да се следи потенциалното въздействие на водите по течението на река Днепър върху Черно море. До момента не са установени превишения по нито един от изследваните показатели, посочват от министерството.

Ролята на МОСВ е да извършва мониторинг и да информира институциите, които носят отговорност за превенцията и отговора на установените рискове. Актуална информация за резултатите от направените измервания ще се предоставя своевременно на компетентните институции и обществеността, се казва още в съобщението на ведомството.

Вчера от министерството обявиха, че при установяване на показатели, които съдържат и най-минимален потенциален риск, незабавно ще бъдат информирани компетентните институции и обществеността. Към момента няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море, увериха от МОСВ.