Четвъртокласниците се явяват на национално външно оценяване по математика.

Изпитът включва 25 задачи, сред които такива с възможност за избор между три отговора, с кратък отговор и текстови задачи.

Учениците трябва да пишат с черен химикал върху отделна бланка, която след това ще се сканира и оценява електронно. За изпита по математика могат да използват също молив, гума, линия, пергел и триъгълник.

Препитването започва в 10.00 часа и продължава 60 минути. Учениците със специални образователни потребности ще работят 40 минути по-дълго.