Във връзка със запитвания от медии за "липсващи записи" в Имотния регистър, Агенцията по вписванията заявява, че няма липсваща информация в Имотен регистър относно сделки, в това число и сключвани от главния прокурор Сотир Цацаров.

Това пише в официално съобщение от пресцентъра на Агенцията по вписванията.

Ето какво пише на сайта на Агенцията по вписванията:    

През 2007 г. е функционирала старата система на Имотния регистър, като в нея не е имало изискване да се отразяват всички връзки между страните и имота.

Действащата информационна система дава публичност и противопоставимост на данните, вписани в Имотния регистър. При различните начини на търсене на справки са дадени множество критерии, например, по физическо/юридическо лице, по двойно-входящ номер, по имот и прочие. В зависимост от избора на критерии, справката дава различна част от наличните данни. Именно на това се дължи заблудата, че в разпространените в медиите справки липсват данни. Заявяваме, че първичният документ е нотариалният акт, който е виден и е един и същ при всеки начин на търсене.

От приложената справка, направена по критерий нотариален акт, ясно се вижда, че липсваща информация няма!

Подчертаваме, че след като чрез справка може да бъде извлечена дадена информация, то тя съществува в базата данни на регистъра.

Припомняме, че главният прокурор Сотир Цацаров излезе с официално становище по повод твърдението, че преди няколко години семейството му е получило като дарение от фирма апартамент. Той припомни, че още тогава опроверга медийни публикации за същата имотна сделка, с които е удостовери, че жилището е купено, а не дарено. Проверката по случая не откри нарушения.