Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) започва поредна кампания в рамките на една седмица за популяризирането на значението на съобщаването на подозирани нежелани реакции след ваксинация.

Шестата кампания ще се проведе в периода от 1-7 ноември, а целта е да има фокус върху ваксините, съобщават от ИАЛ.

Кампанията в световен мащаб и се провежда в 64 държави, които поощряват медицинските лица, екипи на национални ваксинационни програми, както и вече ваксинираните, които се грижат за тях и техните семейства, да съобщят за евентуални проблеми, възникнали вследствие на ваксинацията против COVID-19.

От агенцията апелират хората да информират за нежелани реакции с цел събиране на информация и спомагане на установяването на нежеланите следваксинационни ефекти.

"Съветваме всички хора да не отлагат и да не чакат някой друг да съобщи за техните съмнения", казват от Изпълнителна агенция по лекарствата.

Те съветват медицинските специалисти, които слагат ваксини, да обсъждат с пациентите си евентуалните проблеми, които могат да възникнат след използване на някой от препаратите против вируса.