След интензивна работа в продължение на повече от година и поредица от консултации с бизнеса, иновационните общности, академичните среди и държавите членки, българският комисар Мария Габриел представи през юли в Страсбург новата Европейска иновационна програма. Тя се основава на конкурентните предимства на Европа - водеща роля в науката, силна индустриална база в сектори с физически компонент и резерв от таланти в областта на инженерството.

Мария Габриел представя новата програма със статия в авторитетното испанско издание "El Economista".


Иновациите са от съществено значение за осъществяването на двойния екологичен и цифров преход и гарантирането на отворената стратегическа автономия на ЕС. Новата европейска програма за иновации, приета от Комисията през юли, има за цел да отключи иновационния потенциал на Европа и да гарантира нейното лидерство на световната иновационна сцена, така че тя да стане място, където иновациите от дълбоки технологии създават авангардни решения в целия континент.

Тази програма е резултат от тясно сътрудничество с нашите заинтересовани страни и иноватори, които имат желанието и способността да водят следващата вълна от иновации - дълбоки технологични иновации. Те казват на света, че Европа има конкурентните предимства да се превърне в глобален двигател за дълбоки технологични иновации и стартиращи фирми, така че следващото поколение изследователи, основатели и иноватори да могат да се установят и разширят в Европа.

Уравнението на технологията на бъдещето се състои от битове, а също и от атоми

Новата европейска програма за иновации показва нашия ангажимент за намиране на решения на най-належащите социални и икономически предизвикателства чрез дълбоки технологични иновации. Неговото икономическо, бизнес и социално въздействие ще бъде видно навсякъде, тъй като технологичните компании се стремят да предложат решения на нашите най-сложни предизвикателства.

Успешните компании за дълбоки технологии използват комбинация от таланти - особено учени, инженери и предприемачи - за справяне с предизвикателствата. Те са в центъра на сложна иновационна екосистема, съставена от правителства, академични институции, рисков капитал и големи компании. През 2020 г. екипът на BioNTech и Pfizer успя да пусне на пазара първата ваксина срещу Covid-19 за по-малко от година, демонстрирайки силата на тази екосистема. Въпреки че тези компании постигнаха забележителен напредък с безпрецедентна скорост, те също се възползваха от усилията на много други компании в екосистемата.

97% от компаниите за дълбоки технологии допринасят за поне една от целите на ООН за устойчиво развитие, демонстрирайки своя специален ангажимент за посрещане на сериозни и фундаментални предизвикателства. Следователно те са известни като дълбоки иновации. Те обикновено произвеждат повече физически стоки, отколкото софтуер. Всъщност 83% от стартиращите компании за дълбоки технологии разработват физически елементи. Тези компании правят уравнението на иновациите вече не за битове, а за битове и атоми, и го правят, като внасят данни и изчислителна мощност във физическия свят.

Инициативата, наречена Нова европейска програма за иновации, представлява значителен напредък в иновационната екосистема на Европа. Планът позволява на Европейския съюз да действа решително благодарение на пет водещи инициативи, които включват нови конкретни действия.

Първата водеща инициатива се фокусира върху привличането на частни институционални инвеститори за създаване на добре развити капиталови и финансови пазари чрез разширяване на eвропейското действие за рисков капитал за нововъзникващ растеж (известно също като Escalar); По същия начин тя се фокусира върху предлагането на закон за листване и прилагането на конкретни мерки за подкрепа на жените инвеститори.

Втората водеща инициатива се стреми да подкрепи иновациите в дълбоките технологии чрез обществени поръчки и пространства за експерименти, т.е. съоръжения за експерименти в университетите, които могат да се използват в сътрудничество със стартиращи фирми в областта на дълбоките технологии. Предложените регулаторни рамки за пясъчните кутии ще помогнат на Съюза да бъде в крак с бързия темп на технологичното развитие, позволявайки авангардни технологични разработки да бъдат оценени и комерсиализирани в ЕС.

Третата водеща инициатива има за цел да ускори и засили иновациите в една истинска общоевропейска иновационна екосистема, обхващаща целия Съюз, както и да запълни съществуващата празнина в иновациите. Тя ще създаде и свърже регионални дълбокотехнологични иновационни долини в до 100 региона, ще създаде Innospace като едно гише за всички играчи в европейската иновационна екосистема, ще удвои броя на водородните долини в Европейския съюз и ще стартира действието Scaleup 100, за да помогнем на 100-те най-обещаващи стартиращи компании за дълбоки технологии да станат еднорози (иновативни компании с приблизителна стойност над 1 милиард евро).

Искаме да включим новатори, предприемачи и граждани

Четвъртата водеща инициатива гарантира развитието и движението на хора с истински дълбок технологичен талант в рамките на и към ЕС. Това ще позволи обучението на един милион експерти по дълбоки технологии в области като нови материали, батерии, синтетична биология или космически и квантови технологии. Инициативата ще подкрепи женското предприемачество и ще привлече талантливи хора от цял ​​свят чрез иновативен инструмент. Освен това ще бъдат използвани нови механизми за осигуряване на тясна връзка между образованието и иновациите, като например Европейската мрежа от иновативни центрове за висше образование, представена на срещата на върха за образованието и иновациите.

Най-новата водеща инициатива се фокусира върху създаването и използването на изчерпателни и сравними набори от данни, както и общо хранилище на данни, което може да информира за политиките на всички нива и в целия ЕС. Инициативата ще започне с разработването на европейски дефиниции за стартиране, за бързо развиващо се стартиране и за дълбоки технологични иновации.

Търсим тясно сътрудничество между Комисията и страните членки, така че европейските иновации да поемат водеща роля в справянето с настоящите и бъдещите глобални предизвикателства. Тази програма е призив за действие и ние сме решени да я превърнем в реалност.

Насърчаваме държавите-членки и регионите да надграждат нашите предложения и да работят с Европейската комисия и заинтересованите страни за мобилизиране на инвестиции, осигуряване на благоприятни рамкови условия и извършване на основни реформи. Ние също така каним университетите, разположени на кръстопътя на научните изследвания и иновациите, да участват активно в изпълнението на действията, по-специално чрез насърчаване на предприемаческите умения.

От своя страна ще продължим да включваме иноватори, предприемачи и граждани по-активно в дебата, като ги подкрепяме, популяризираме идеи и отговаряме по-добре на изискванията на обществото. От съществено значение е всички региони на Европа да се възползват от дълбоките технологични иновации.

Само заедно можем да постигнем целта на Новата европейска програма за иновации: да създадем една наистина общоевропейска иновационна екосистема, в която никой не е изоставен, като обединим усилията си да оползотворим уникалните таланти, интелектуални активи и промишлени способности на Европа.


Статията е публикувана в специализираното испанско издание ElEconomista.es
Превод: Dir.bg