"Когато говорим за зеления преход, преди политиките и това какво правим, трябва да говорими за хората, защото това е нещо лично". 

Думите са на главния изпълнителен директор на "УниКредит Булбанк" Цветанка Минчева, която е убедена, че най-важната роля на банките е да помогнат на клиентите да извървят своя т. нар. зелен преход. "Защото има сегменти клиенти, които са по-напред, знаят какво искат и правят, но има и много масови клиенти, до които те трябва да стигнат". 

Като представител на частния банков сектор и на една от първите банки, изградили и въвели интегрирана система за оценка на ESG рисковете и за работа с клиентите, Цветанка Минчева взе участие в дискусията "Финансиране на зелената трансформация в региона на Централна и Източна Европа", част от Green Week 2023 - най-мащабния регионален форум за Зелената трансформация, иновациите и индустриите на утрешния ден, организиран от Dir.bg и 3E-news. Минчева бе и един от участниците, които до голяма степен обясниха на достъпен език какво точно представлява зеленият преход.

"Вие чувствителни ли сте към промяната на температурата? Колко от вас усетиха миналата седмица валежите (бел. ред.: визирайки наводненията в средата на юни)? Усетихте ли ги?", попита Минчева присъстващите в залата на "София Ивент център". И призна: 

"Аз три вечери от пет изкарах, изнасяйки вода от мазето на къщата си. И това най-вероятно ще се случва все по-често на всички от нас, както и повишаването на температурите, ако не предприемем нещо. Затова вярвам, че когато говорим за зелен преход, наистина става въпрос за нещо лично". 

Небезизвестният икономист и есеист Насим Никълъс Талеб казва, че за да бъдат успешни и устойчиви във времето, компаниите трябва да имат skin in the game - да приемат нещата лично. Опирайки се на думите му, изпълнителният директор на "УниКредит Булбанк" намира, че в това е и рецептата: "Да вървим всички заедно по пътя на зеления преход, защото предизвикателствата пред търговските банки и финансовия сектор са огромни". 

Снимка: Иван Коловос

"УниКредит Булбанк" започва промяната отвътре

"Започнахме с това да обучим хората за какво говорим. Зелените проекти не са нещо ново нито за нашия пазар, нито за нашата банка, но не в този мащаб и концентрация. Когато започна да се говори толкова много за ESG и колко е важен преходът, как трябва да се случи по правилния начин и честно за всички играчи на пазара, като се гледа и на социалната страна, започнахме да обучаваме нашите хора", разказа Минчева за началото на прехода отвътре. 

Започнали от върха: "Първо управителният ни съвет стана част от серия от обучения, за да разберем за какво точно става въпрос, какво искат регулаторите от нас, каква роля вменяват на банките и как да предадем тази информация, така че да стигне до масовите клиенти на пазара". 

Така логично се ражда и първата в България сертифицирана академия за ESG, която правят в партньорство със Софийския университет "Свети Климент Охридски". Тя продължава да работи и с други финансови институции след това. Всички от управителния съвет, включително Минчева, минават през тази академия, "заедно с колеги от банката, които бяха водещи в тази сфера и които имаха желание лично да се включат, да се обучат, да придобият умения, така че да вървят напред в тази посока". 

След това рамката се разширява: "Включихме всички наши колеги - всеки един от всички 4000 служители в България мина поне едно обучение, свързано с темата за ESG".

Започвайки от хората, целта след това била не да подчинят рамката ESG на норми и правила, а да помогнат на самите клиенти в пътя им към зеления преход. 

"Защото ние знаем как да въвеждаме правила. Не за първи път ни се случва някой да изисква от нас да събираме данни, да ги контролираме и да ги включваме в моделите за оценка на риска. Това знаем как да го правим. И тъй като гледаме на темата изключително сериозно, нашата цел беше да внедрим ESG политиките и начина на работа в нашия бизнес. Тоест, да не бъде новият отдел "Регулативен контрол", който да следи спазват ли се или не правилата, а да бъде част от самия бизнес, който да създава продукти, помагащи на клиентите да извървят пътя на своя преход". 

Снимка: Иван Коловос

Зелени офиси 

В банката гледат на прехода от две страни, споделя Минчева: "От едната страна сме ние като организация и пътят, по който вървим. Освен това, имаме ангажимент на ниво група като част от Net Zero Alliance до 2030 г. да бъдем въглеродно неутрални". 

Затова и категорично премахват пластмасата от офисите на "УниКредит Булбанк", което далеч не се оказва толкова лесно. "Аз бях човекът, който за първи път сложи в банката машини за вода и махна пластмасовите шишета. Обратната връзка преди пет години беше: "Толкова ли много искаме да спестяваме, че нямаме вода, която да предложим на клиента?!" Разбира се, има вода, сложихме кани. Така че, ако сте наш клиент, няма да останете жадни в централата на банката", разказа с усмивка Минчева. 

Но признава, че преходът е бил труден. "Осъзнаването на хората защо правим тези стъпки също не беше лесно и се радвам на това, което показват резултатите - в последните пет години с 30% сме намалили консумацията на енергия в нашите сгради".

Снимка: Иван Коловос

Продукти, помагащи на клиентите да извървят пътя на своя преход 

Останали верни на идеята, че ESG политиките трябва да бъдат вградени в продуктите, които от своя страна да помагат на клиентите да извървят пътя на своя преход, в "УниКредит" вече гледат към зелен лизинг за автомобили и зелена ипотека. 

"Миналата година на пазара пуснахме първата зелена ипотека с не много добър успех", признава Минчева: "Защото тук говорим има ли данни за сградите, за жилищата, дали отговорят, има ли чувствителност изобщо българският клиент към това дали жилището му отговаря на тези стандарти". 

Затова и последната стъпка, а според нея вероятно и най-важната роля на банките, е да помогнат на клиентите да извървят прехода. "Има сегменти клиенти, които са по-напред, знаят какво искат и какво правят, но има и много масови клиенти, до които те трябва да стигнат", категорична е Цветанка Минчева. 

И "УниКредит груп" го прави. Само през 2022 г. банката е дала 4,9 млрд. евро за проекти, свързани със зеления преход. Това е било над планираните им цели и по думите на изпълнителния директор се развива изключително позитивно.

"Но за да стигнем до всеки един, до всяка една малка компания, да направим този преход наистина мащабен, се изисква ролята на всички играчи и вероятно няма друга възможност това да се случи, освен лично и интегрирано с всички институции - държава, политики, регионални банки, търговски банки и бизнеси да вървим в тази насока", заключи Минчева. 

Снимка: Иван Коловос

Визитка 

Цветанка Минчева, към днешна дата главен изпълнителен директор на "УниКредит Булбанк", започва кариерата си в банката като стажант през 2001 г. През годините е заемала различни търговски и мениджърски позиции. Отговаряла е за разработването и развитието на алтернативните канали в банката. 

От 2007 г. Цветанка участва в координацията и развитието на алтернативни канали за дистрибуция, като е призната за значителния си принос и въвеждането на иновации в търговията на дребно и други области на банката. 

От септември 2013 г. е директор "Банкиране на дребно" и член на УС в "УниКредит Булбанк". Допринася и има водеща роля в развитието на банкиране на дребно, както и за внедряване на иновации в различни сфери на банката. 

През 2017 г. тя става директор "Глобално банково обслужване" като успешно реализира множество стратегически и трансформационни проекти. 

От март 2020 до юни 2021 г. тя заема длъжността заместник главен изпълнителен директор на "УниКредит Банк" Румъния. 

Има икономическо образование, завършила е и MBA програма по международен бизнес в MIB School of Management в Италия. 

От септември 2021 г. тя е член на Управителния съвет на Съвета на жените в бизнеса в България. 

През март 2022 г. Цветанка Минчева е избрана за заместник-председател на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България.