Дейностите на концесионера в село Дивотино са преустановени от 28 март до излизане на резултата от проверката. Това каза пред журналисти директорът на Дирекция "Природни ресурси, концесии и контрол" Станислав Станков във връзка с твърденията на Елена Йончева за чудовищни закононарушения в Дивотино, съобщи Фокус.

"Министерството активно е ангажирано с въпроса и протестите в село Дивотино. Бяха направени съвместни проверки. В резултат бяхме информирани от компетентните органи по опазване на околната среда, че е стартирала проверка от тяхна страна във връзка с което с разпореждане на министър Петкова дейностите в участъка са преустановени, считано от 28 март. Преустановени са до излизане на резултата на проверката на областна служба "Земеделие". Очакваме я, за да установим по безспорен начин, че има нарушение на законодателството в посока Закона за опазване на земеделски земи", заяви Станков.

На въпрос дали ще се компенсират хората, ако се окаже, че има унищожаване на земеделска земя той отговори: "Задължението на концесионера така или иначе съществува и по договор, и по закон. Следва да предприеме действия по рекултивация, когато настъпи момента за това", допълни той. Попитан дали концесията е дадена със задна дата, той уточни, че е имало определена забава в процедурата по произнасянето на Министерски съвет около година.

"Това се дължи на усилената кореспонденция с ведомствата. В момента, в който беше подадено заявлението за удължаване на срока, концесионерът имаше задължения, които в момента, в който изпълни, беше довършена процедурата по удължаване на срока на концесията", допълни Станков.

По думите му единствените нарушения на концесионера са свързани със забавени плащания на концесионните възнаграждения, които към настоящия момент са платени.