Европейската нощ на учените е ежегодно събитие, осъществявано с помощта на програма Хоризонт 2020. Основна му цел е да засили обществената осведоменост и интереса към науката и иновациите, да открои мястото и влиянието на науката в обществения живот и да привлече млади таланти към науката и кариерата на учения, съобщават от общината.

През 2020 г. Европейската нощ на учените се провежда на 27 ноември - два месеца по-късно от обичайната дата в края на септември. Поради епидемичната обстановка, в страната събитията ще бъдат предимно онлайн и ще се излъчват свободно на 27 ноември от 14.00 ч. тук:

Организаторите в Бургас от Университет "Проф. д-р Асен Златаров" са избрали два акцента в програмата - екология и информационни технологии. В първата част ще бъде представено събитието "Какво е да си еколог?" и защо това образователно и научно направление продължава да е толкова актуално. Във втората част ще бъдат представени и наградени най-атрактивните разработки от виртуалното състезание "Моят чатбот".

В рамките на програмата ще се направи и кратко обобщение на всички събития, които предхождаха Европейската нощ на учените в Бургас - форум "Информационните и креативни технологии в помощ на туристическия сектор във време на КОВИД-19", "Ден на младия учен в БТУ", "Роботилница" и дейностите от проект УНИТе.

Бургаският технически университет "Проф. д-р Асен Златаров" е член на консорциума от университети и изследователски институти, обединени в общ проект К-ТРИО 4. Традиционно той е в основата на организацията на Европейската нощ на учените в 6 български града - Бургас, Варна, Пловдив, Русе, София и Стара Загора. Проектът предоставя на българските граждани възможност за участие в различни инициативи, като ги прави съпричастни към иновативни научни постижения и творчески таланти на учените.