18 броя интелигентни пешеходни пътеки, както и допълнителни звукови бутони за заявка за пресичане на незрящи хора се монтират ще подобрят общо 47 кръстовища във Варна. Дейностите се реализират по втора фаза на проекта "Интегриран градски транспорт", съобщават от общината.

14 от пешеходните пътеки вече са изпълнени. Те се намират в близост до места, където няма светофарно регулирани кръстовища. Основната цел на системата е подобряване на безопасността на пресичане.

Предстои монтаж на още четири модула на: бул. "Народни Будители" - кръгово кръстовище; бул. "Цар Освободител" - между бл.131, бл.133; на бул. "Приморски" и ул."Граф Игнатиев"; на ул. "Хр.Смирненски" - при ул."Подвис".

В ход е и монтаж на бутони за заявка за пресичане за незрящи хора. Те са с тактилно обозначение на повърхността си, което дава ясно указание на ползвателя за кое направление на пресичане е съответния бутон. Той запаметява заявката и я реализира само ако е налице пълна продължителност на зеления сигнал на светофара.

В нормален режим бутонът излъчва звуков сигнал, по който незрящите се ориентират за местоположението му. Силата на звука може да се регулира индивидуално за всяко кръстовище, за да се гарантира чуваемост на разстояние до 5 м.

Той се включват към съществуващите акустични устройства (зумери), монтирани на кръстовищата. Самите бутони се монтират на стълбче, в зоната на тактилната ивица, оказваща началото на пешеходната пътека.