Върховният административен съд потвърди конфликт на интереси при кмета на Ботевград Иван Гавалюгов, съобщиха от съда, цитиран от БТА. Решението е окончателно.

Гавалюгов е бил съдружник във фирма, като през 2015 г. е прехвърлил своя дял на жената, с която към онзи момент е живеел на семейни начала и с която имат общи деца. На следващия ден след прехвърлянето, и след встъпването си в длъжност като кмет, е издал заповед за прекратяване на четири административни производства по премахване на незаконни строежи - "въздушна кабелна интернет мрежа", изградени от въпросното дружество.

През юни т.г. съдът отмени решението на антикорупционната комисия КПКОНПИ, с което бе установен конфликт на интереси на кмета на Ботевград Иван Гавалюгов. Според комисията той е нарушил закона, защото след избирането му на поста е прекратил производства за премахване на кабелни мрежи на фирмата, която е управлявал преди да стане кмет.

По разпореждане на бившия кмет Георги Георгиев общински служители правят проверка на кабелни мрежи, изградени от фирмата на Гавалюгов. Констатират, че са незаконни и трябва да се премахнат. Гавалюгов първо обжалва, а след това печели изборите и като кмет издава заповеди за прекратяване на производствата.

"Комисията приема, че при издаване на заповедите Гавалюгов е бил повлиян от частния интерес на свързаното с него лице. В конкретния случай частният интерес на свързаното лице се изразява в това образуваните срещу дружеството, в което тя е съдружник, административни производства да бъдат прекратени. Облагата се изразява в избягване на санкция - в случая - премахване на незаконни строежи.

Налагането на санкция неминуемо ще се отрази на имуществото и дейността на дружеството, което от своя страна ще рефлектира в патримониума на свързаното лице", пишеше в решението на КПКОНПИ. На различни адреси Според административния съд на София-област обаче конфликт на интереси няма, тъй като липсва една от основните предпоставки Гавалюгов и майката на децата му да се считат за свързани лица - общ адрес. Това е ключово, защото никъде в законодателството няма определение за "фактическо съжителство", в каквото е бил Гавалюгов, а само за "семейство". Освен тези, сключили граждански брак, то включва и "съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес", заедно с децата им до определена възраст. Случаят на Гавалюгов не попада в тази хипотеза, тъй като двамата живеят на различни адреси. От КПКОНПИ са приели, че двамата са в съжителство, защото имат общи деца и трябва да се грижат за тях, но това не е правилно, разсъждава съдия Мария Попова.