Тричленен състав на Върховния административен съд отмени таксите, които частните съдебни изпълнители събират за изпълнение на парични вземания след предявяване на изпълнителния лист и образуването на изпълнително производство, съобщиха от пресцентъра на съда.

Решението не е окончателно и може да се обжалва пред петчленен състав.

Делото е образувано по жалба на физическо лице. Отмяната засяга последното изменение на чл. 26 от раздел II "Пропорционални такси" на Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители. Изменението е било прието с постановление на МС от 5 март 2013 г.

Според съдиите с направеното изменение не е постигната целта да се намали икономическата тежест, което да доведе от своя страна до подобряване на бизнесклимата и намаляване на задължнялостта. В определението на съда се казва още, че в доклада към проекта не е представен анализ в тази връзка и не е доказано, дали това символично намаление на минималната част от пропорционалните такси ще доведе до тази цел.