Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени наредбата за работното време и почивките на служителите на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Според магистратите нормативният акт не съдържа задължителните преди приемането му мотиви и това противоречи на разпоредбите на Закона за нормативните актове. 

Върховните съдии Георги Чолаков, Емилия Миткова, Аглика Адамова, Албена Радославова и Камелия Стоянова, заявяват, че не може от един акт да се извличат мотиви за приемането на друг. А това, че не е проверено дали наредбата съответства на правото на ЕС не може да бъде прието за несъществено нарушение.

 

Наредбата е в сила от 1 януари 2021 г. Тя беше приета заради промените в Закона за МВР от 2020 г., с които отпаднаха ненормираният работен ден и компенсирането с допълнителен платен отпуск за положения труд над установеното работно време в работни дни, както и се регламентира полагането на извънреден труд и заплащането му.

 

Върховните магистрати приемат, че трябва да са ясни причините, които налагат приемането на наредбата, целите, които се поставят и др. Съдът счита, че не е направен анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Делото беше образувано пред ВАС по жалба на полицая Владимир Алексиев и на Синдикалната федерация на служителите в МВР.

Отмяната ѝ е основание претърпелите вреди от действието ѝ да предявят искове по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, съобщи правният сайт "Лекс".