Върховният административен съд отмени разпоредбите от правилника на Центъра за асистирана репродукция, според които на жените, навършили 43 години, не се полага безплатно ин витро, съобщи правният сайт "Лекс".

Решението е на състава Ваня Анчева, Станимир Христов и Полина Богданова, а разпоредбите в правилника, подписан от министъра на здравеопазването, са оспорени от лекарка, на която е отказана ин витро процедура, тъй като е навършила 43 години.

Две са отменените разпоредби. Първата предвижда, че независимо от медицинските индикации, които се съобразяват при решението за финансиране на ин витро, не се отпускат пари за процедура на жени, навършили 43 години към датата на подаване на заявлението за нея. Втората пък „отрязва“ възможността държавата да поеме втория, третия или четвъртия опит на тези жени .

Пред съда адвокатите на ищцата Михаил Екимджиев и Катина Бончева сочат, че Законът за здравето не поставя изискване за възраст за асистираната репродукция и с правилника на практика е дописан законът. Освен това те изтъкват, че ограничението за възраст е дискриминационно, защото игнорира индивидуалните репродуктивни способности на жените, а така финансиране се отказва на формален признак.

Според жената, на която е отказано ин витро и адвокатите ѝ, разумният, балансиран и недискриминационен подход, потвърждаван и в решения на Европейския съд по правата на човека, е да се отчитат както обективни критерии, какъвто е възрастта, така и индивидуалните здравни показатели, които определят възможността за зачеване. Т.е. трябва да се търси баланс между обществения интерес за рационално разходване на публични средства и индивидуалното право на жените да имат достъп до асистирана репродукция.

Върховната административна прокуратура е подкрепила искането за отмяната на възрастовото ограничение.

Магистратите установяват, че през 2011 г., когато е прието възрастовото ограничение, не е спазена процедурата по Закона за нормативните актове, тъй като то е въведено без мотиви. Освен това е нарушен и чл. 77 от АПК, тъй като проектът не е обсъден заедно с представените становища, предложения и възражения.

ВАС напомня, че именно мотивите са гаранция за спазването на принципите на изработването и на приемането на проект на нормативен акт – обоснованост, откритост, стабилност и съгласуваност.

От решението става ясно, че представителят на министъра на здравеопазването е посочил каква е причината да се въведе възрастовото ограничение – тъй като се прилага хормонална стимулация, която при жени в напреднала репродуктивна възраст може да доведе до нежелани реакции и противопоказания, а освен това с напредването на възрастта нараства и опасността от раждане на дете с аномалии.

Ето как отговаря ВАС на това: „Безспорно е, че възрастта е решаващ фактор за годността на репродуктивната способност на жената. С оглед на това, би могло и да е медицински обосновано приемането на точно посочената от органа възраст като предел, до който е обосновано извършването на дейности по асистирана репродукция, дори при липсата на индивидуални противопоказания за това и експертно доказана възможност за зачеване, както сочи жалбоподателката. Но липсата на каквито и да било мотиви не дава възможност нито на заинтересованите лица да разберат защо органът е приел точно тази възрастова граница, нито на съда да извърши контрол за законосъобразност. Освен това, недопустимо е мотивирането на административния акт, било той индивидуален, общ или нормативен, да се извършва едва при провеждането на съдебния контрол за неговата законосъобразност“.