Конституционният съд се произнесе по дело № 4/2022 г., с което обяви за противоконституционно решението на Народното събрание за избирането на Станислав Тодоров на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Решението на КС е прието с 9 гласа. Съдия Соня Янкулова го е подписала с особено мнение.

Пълният текст ще бъде публикуван по-късно, съобщиха от съда.

Депутатите гласуваха рокадите в КЕВР на 9 февруари т.г. С 128 гласа "за", 13 гласа "против" и без "въздържал се" те одобриха кандидатурата на Станислав Тодоров от "Продължаваме промяната" за шеф на регулатора. 

Дебатът тогава продължи над два часа, а от опозицията изразиха съмненията си дали Тодоров отговаря на изискванията в Закона за енергетиката и кога са били подадени документите му - в действието на новия или стария закон.

Станислав Тодоров е завършил право в Софийския университет, както и Международно комерсиално право в Централноевропейския университет в Будапеща, Унгария.

Има 9 години мениджърски опит в бранш енергетика по време на работата си в AES Марица Изток 1. През последните години е управлявал отдели за търговски контракти, доставки и логистика във водещи в своята промишленост задгранични вложители в България.