Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на бившия главен прокурор Иван Гешев за установяване на противоконституционност на разпоредби от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Закона за съдебната власт (ЗСВ), свързани с отказите за образуване на досъдебни производства, механизма за независимо разследване на главния прокурор и избора на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Определението е прието единодушно с 10 гласа. Докладчик по делото е съдия Красимир Влахов, предава БТА.

Искането на Иван Гешев беше отправено на 5 юни, докато той все още беше главен прокурор.

Според Гешев въвеждането на съдебен контрол за голяма част от отказите на прокурора за образуване на досъдебно производство накърнява отредената от Конституцията роля на съда да бъде независим арбитър и да осигури равенство на страните и състезателност в съдебния процес.

Също така Гешев смята, че разпоредбите на НПК, с които се въвежда механизъм за независимо разследване на главния прокурор, не са съобразени със становищата и препоръките на Венецианската комисия, с основни принципи на Конституцията и с практиката на Конституционния съд, който вече два пъти се е произнасял относно отговорността на главния прокурор.

С измененията в Закона за съдебната власт се въвежда различен ред, по който Пленумът на ВСС да избира и да освобождава председателите на ВКС и ВАС, и на главния прокурор - за тях с мнозинство от 17 гласа, а за главния прокурор - с 13 гласа. Такава неравнопоставеност е недопустима за всяка правова държава, смята Иван Гешев.

Преди дни министърът на правосъдието Атанас Славов заяви, че ВСС ще бъде длъжен да прекрати процедурата за избор на нов главен прокурор до произнасяне на Конституционния съд.