Дисциплинарни производства са образувани срещу двама прокурори от Софийската градска прокуратура, съобщиха от държавното обвинение. Те са във връзка с постъпил в СГП доклад на Върховната касационна прокуратура, чиято проверка е установила сериозни нарушения в срочността и ритмичността по общо шест досъдебни производства, по които двамата са наблюдаващи прокурори.

От държавното обвинение съобщават само инициалите им -  И. П. и С. Х. Предполага се, че става дума за Иван Първанов и Стефан Христов. 

Дисциплинарните производства обхващат работата на прокурорите по проверените от ВКП досъдебни производства, уточняват от прокуратурата. 

Нарушенията са по член от Закон за съдебната власт за допуснато действие или бездействие, довело до забавяне на наблюдаваните от тях досъдебни производства. По същите се провеждат разследвания за евентуално извършени престъпления против републиката, за престъпление по служба и за организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел изпиране на пари.

Назначена е дисциплинарна комисия в състав от трима прокурори при Софийската градска прокуратура, която да установи действията на двамата магистрати по делата. Проверката ще обхване както работата им по досъдебните производства, така и натовареността на двамата прокурори в периодите, в които делото е било във фаза на разследване, ползваните от тях болнични дни и отпуски, както и участията им в съдебни заседания и в евентуални ревизионни комисии

В срок от два месеца дисциплинарната комисията следва да изготви доклад за работата на Първанов и  Христов по шестте досъдебни производства, добавят още от държавното обвинение, откъдето посочват само инициалите на двамата прокурори.