Трима наблюдаващи прокурори са допуснали сериозни нарушения по ключови дела, оставени "на трупчета" и ще бъдат наказани в изпълнение на заповед на временно изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, съобщиха от прокуратурата

Анализ на държавното обвинение показва, че двама прокурори от Софийската градска прокуратура и един от Военно-окръжната прокуратура в столицата са допуснали сериозни нарушения в срочността и ритмичността на разследванията. Имената им не са споменати от прокуратурата, но неофициално се смята, че става дума за Иван Първанов, Стефан Христов и Антон Радойнов. Сред забавените дела са т. нар. "Барселонагейт", както и такива за тероризъм. 

От прокуратурата добавят, че констатираните нарушения дават основание да се смята, че е налице дисциплинарно нарушение - действие или бездействие, което неоправдано забавя производството.

С оглед високия обществен интерес и с цел осигуряване на максимална прозрачност в работата на прокуратурата, докладите на проверяващия екип, в които има данни за констатирани нарушения, се публикуват в цялост, като са заличени лични данни и такива, които биха засегнали следствена тайна по воденото досъдебно производство.

Проверката бе разпоредена от изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. До момента са проверени 55 от общо 83 неприключени и спрени досъдебни производства за престъпления от общ характер, извършени от съдии, прокурори и следователи, от други лица с имунитет и членове на Министерския съвет, както и престъпления срещу Републиката. 

Едно от делата е за разследване на престъпна група за пране на пари - т. нар. "Барселонагейт". Проверката е установила значителни периоди от време (по 2-3 месеца), през които не са извършвани каквито и да било действия по разследването и период след 15 май тази година, с изключително висок интензитет на процесуално-следствени действия. 

През първите осем месеца от образуването на досъдебното производство са проведени единствено четири разпита на свидетели, като в един от случаите протоколът е изготвен в нарушение на НПК, изискани са еднократно документи и е възложен превод на постъпили материали.

Назначена е финансово-счетоводна експертиза, въпреки липсата на приобщени по делото счетоводни документи и разкрита данъчна и банкова тайна. Поради това и вещите лица не са могли да изготвят заключение по назначената експертиза. 

Големи забавяния на разследването има и при възлагането на преводи, сочи проверката. 

Особено фрапиращо, според прокуратурата, е допуснатото забавяне при възлагането на превод на получени на 7 юли миналата година от Испания документи. След пет месеца започва изпращането на документите за превод, като това става на етапи и с 10 броя отделни прокурорски постановления. 

Въпреки ползването на преводаческа агенция и необходимостта от извършването на превод от европейски език (испански), той е възлаган на един и същ преводач, констатира проверката. Като краен резултат - преводът на документите е бил готов в цялост близо една година по-късно

За сметка на допуснатото забавяне, след 15 май, в рамките на само месец и половина са разпитани 17 свидетели, назначени са две компютърно-технически експертизи, извършени са претърсвания и изземвания, отправени са искания за разкриване на банкова, данъчна, осигурителна информация, както и е отправено предложение за снемане на имунитет на народен представител. 

Крайният извод, който проверяващият екип прави, е, че по делото от страна на наблюдаващия прокурор е допусната неритмичност в извършването на действия по разследването. 

Другите проверени дела, по които са установени нарушения за различни престъпления, в т.ч. и за престъпления срещу Републиката. При тях също има констатации за неритмична работа.