Министерският съвет прие решение за изпълнение на Решение на Народното събрание на Република България за оказване на военна и военнотехническа подкрепа на Украйна, съобщиха оттам. С него се разрешава участието на военнослужещи от въоръжените сили на Република България в Мисията на ЕС за военно подпомагане на Украйна (European Union Military Assistance Mission in Ukraine - EUMAM) за срока на мисията, както следва:

  • един щабен офицер за усилване на Звеното за планиране и провеждане на военни мисии и операции на ЕС в Кралство Белгия;
  • до 5 военнослужещи (офицери/сержанти) в Многонационалното командване на ЕС за общовойсково обучение в Република Полша и/или Многонационалното командване за специална подготовка във Федерална република Германия;
  • до 50 военнослужещи за обучение за използване на предоставеното в рамките на EUMAM въоръжение и техника, на територията на държави членки на ЕС, и/или в Република България.

Участието на български военнослужещи в EUMAM ще бъде ясен знак за подкрепата на страната ни към Общата политика за сигурност и отбрана и в частност на мисията за военно подпомагане на Украйна, съобщават още от пресцентъра на ведомството.