С тържествена церемония за първа копка днес беше обявено началото на строежа на новата сграда по проекта "Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото - УНИТе". В сградата ще се помещава Центърът за върхови постижения на Софийския университет "Св. Климент Охридски" в приоритетната област "Информатика и информационни и комуникационни технологии", съобщи ректорът на СУ проф. Анастас Герджиков.

Това е най-амбициозният проект по Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" в областта "Информатика и информационни технологии" и той се отличава от другите проекти, защото цели да създаде разпределена научна инфраструктура, каза ръководителят на проекта проф. Красен Стефанов.

Той уточни, че тази инфраструктура ще обхване цялата страна, като освен в СУ, подобни сгради ще бъдат изградени в Техническия университет в София, в Бургас, Русе и в Шумен.

Проектът е мултидисциплинарен, защото в него се използват съвременните методи в математиката, информатиката и ИТ за реализация на много важни приложения в бизнеса и обществото. В научната дейност на проекта ще участват и много преподаватели от природонаучните факултети на СУ - от Химическия, Физическия, Биологическия факултет на СУ, за да се превърне тази нова сграда във важен научен център, който да обслужва цялата научноизследователска дейност в СУ и в страната, каза проф. Стефанов.

Теренът за изграждането на новия Център за върхови постижения е в близост до Факултета по математика и информатика /ФМИ/ на СУ. Строително-монтажните дейности са на стойност 6 599 400 лв., с ДДС.

На това място ще бъдат изградени три сгради - две на Центъра за върхови постижения, и една сграда - на Центъра за компетентност. Два от тези три центъра са в областта на информационните технологии, ще има и институт, който ще се занимава с "Големите данни и изкуственият интелект", каза ректорът на Софийския университет. Той отбеляза, че подобни мащабни средства трябва да се инвестират и в биотехнологиите, защото това е другата голяма и перспективна област, освен информационните технологии.

Служебният министър на образованието и науката проф. Николай Денков каза, че за него от днешното събитие са важни две неща, и първото от тях е, че едно запустяло място от десетки години има шанс след две-три години да бъде център на науката, но не само в София, а и в България. "Много се надявам, че това натрупване на институти на това място ще изведе СУ и българските висши училища на друго качествено ниво на европейската сцена. Трябва да успеем да привлечем още хора, защото институтите не са сградите, а са учените, които работят в тях, както да привлечем и учени от чужбина", заяви министър Денков. Той подчерта, че тези нови сгради трябва да се превърнат в общ комплекс от научни институти, които работят заедно - с ФМИ на СУ, и с БАН.

Кметът на София Йорданка Фандъкова поздрави представителите на екипа, подготвил този сериозен проект. Икономиката, основана на науката и иновациите, гарантира правилното развитие на София, но и привличането на младите кадри. Много важно е, че този запустял терен ще се превърне в кампус с научна инфраструктура, защото 88 процента от продукцията в сектора на ИКТ се създава в София, заяви кметът Фандъкова.

В проекта УНИТе участват пет български университета: Софийският университет, който е водещият, Техническият университет в София, Русенският университет "Ангел Кънчев", Университетът "Проф. д-р Асен Златаров" в Бургас и Шуменският университет "Епископ Константин Преславски". Университетите партньори са академични центрове с дългогодишна история и със значими научни постижения в направлението "Информатика и ИКТ".