Кампанията "На училище в Столична библиотека" се провежда в подкрепа на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността, Стратегията за образование на Столична община 2016-2023 г. и Стратегията за развитие на културата в София 2013-2023 г., съобщиха от библиотеката.

Столична библиотека предлага на учениците от столичните училища редица инициативи, сред които срещи със съвременни български автори в Детския център на библиотеката /в стая на приказките и тийнейджърския кът/ и/или в училищата. Децата ще могат да участват в инициативите на Литературния клуб на Столична библиотека и клуб "Летящо прасе /или четящ тийнейджър/".

Ще се провеждат уроци по литература сред редките и ценни колекции на библиотеката, посветени на 125 от рождението на Елисавета Багряна. Децата ще бъдат запознати с процеса по дигитализиране на библиотечни документи. Предвидени са изложби, ателиета и арт прояви в сектор "Изкуство", както и уроци по родолюбие в сектор "Краезнание и книжовно наследство". Децата ще научат за новите технологии в Американския център на Столична библиотека, както и да участват в инициативата "Библиотекар за един ден".

На 26 април 2018 г. ще бъде подписано споразумение за сътрудничество с Регионално управление на образованието - София-град, ще бъде учреден "Клуб на учителя" и 100 ученици от 142-ро ОУ ще се включат в инициативите на кампанията.

Като хранител и разпространител на източниците на знание, библиотеките винаги са подкрепяли образователните институции чрез предоставяне на материали за обучение, информация и справочни услуги. Днес те имат още по-активен подход, като предлагат и разнообразни програми за учители и ученици и участват активно в процеса на "учене през целия живот". Обединяването на възможностите на училището и обществената библиотека придобива все по-голямо значение, посочват от библиотеката.

През последните години Столичната библиотека реализира редица иновативни образователни проекти, които доказват, че обществената библиотека е едно от най-подходящите места за провеждане на уроци, за промяна на учебната обстановка и разнообразяване на учебния процес, както и за извънкласни и извънучилищни дейности