През март опитът и познанията на специалистите от Лабораторен изпитвателен комплекс /ЛИК/  на „Софийска вода“ АД прибавиха към портфейла на акредитираните изследвания и микробиологичните анализи на утайки и продукти, използвани в пречистването на води като белина и железен трихлорид.

Лабораторията също така доказа, че е в състояние да измерва прецизно наличието на уран като химичен елемент. Обхватът на акредитацията се допълни и с анализи на органични замърсители и елементи, така че лабораторията вече ще отговаря на нуждите на клиентите да предлага услуги с още по- широк обхват и високо качество, съобщиха от Софийска вода.

Весела Стефанова, старши мениджър "Лабораторен изпитателен комплекс" споделя:

„Водата е в основата на живота и е източник на здраве. Аз и колегите ми гарантираме, че водата в София е с превъзходно качество и е една от най-добрите води не само в България, но и в Европа. Контролът на високото качество на питейната вода в София е една от дейностите на Софийска вода, с които можем да се гордеем“.   

Всяка година лабораторията взема около 2 000 контролни проби от пунктовете за мониторинг по водопроводната мрежа при потребителите, върху които извършва около 40 000 анализа. Качеството на питейната вода се следи от Лабораторен изпитвателен комплекс по целия ѝ път от язовирите „Искър“ и „Бели Искър“, през пречистването и доставянето до домовете на столичани годишно, чрез над 140 000 анализа на 8000 проби. За жителите на София е създадена и специална апликация, с която да следят качеството на водата: https://www.sofiyskavoda.bg/water_stops.aspx?a=3