Електроразпределително дружество е осъдено да върне на абонат 460,12 лева за неправомерно начислена електрическа енергия. Решението е потвърдено от Окръжния съд в Русе и е окончателно, съобщиха от Съдебната палата в града.

Делото е образувано по жалба на Д. Д., тъй като при смяна на електромера от дружеството извършили корекция на сметки за периода от 3 август 2016 г. до 2 август 2017 година. Начислено било допълнително общо количество електрическа енергия в размер на 460,12 лева. Д. Д. заплатил веднага сумата. След това подал иск до Районния съд парите да му бъдат възстановени, защото според него не е потребил посоченото количество електрическа енергия.

По случая била назначена съдебно-техническа експертиза, като Районният съд уважил изцяло иска на Д. Д., а въззивната инстанция потвърдила решението.