Нова пасарелка на кея в Русе е в процес на изпитване. Това съобщиха от общинската управа, след като днес кметът на града Пламен Стоилов и заместник-кметът по устройството на територията Димитър Наков са инспектирали напредъка по проекта "Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе - 2 етап", изпълняван по оперативната програма "Региони в растеж".

Двамата са посетили новата пасарелка, свързваща булевард "Придунавски" с кея, където се извършват действия по изпитване на конструкцията. Съгласно техническия проект се изследват хоризонталните и вертикалните деформации на определени места.

По думите на Наков, след като се направи анализ на резултатите от деформационните процеси и те отговарят на нормите, ще се пристъпи към довършителните дейности. Те включват доизграждане на парапета, осветлението и повърхностния слой на настилката.