Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе е съставила четири акта на предприятието "Българска хлебна мая" за установени нарушения на екологичното законодателство. Нередностите са констатирани при извънредна проверка по сигнал за изтичане на цветни води в река Дунав на 21 февруари тази година, съобщиха от екоинспекцията.

Три от актовете са съставени за неизпълнение разпоредбите на Закона за водите. Дружеството зауства в река Дунав непречистени производствени отпадъчни води без необходимия разрешителен документ. Резултатите от взетите водни проби показват многократни превишения на изпитваните показатели - като неразтворени вещества, азот амониев, общ фосфор, химична потребност от кислород и биологична потребност от кислород.

За установената реконструкция на ферментационния цех в предприятието също е съставен акт за нарушение на Закона за опазване на околната среда.

РИОСВ в Русе обмисля допълнителни административни мерки спрямо предприятието. Предстои и последващ контрол по изпълнение на дадено предписание.