Установени са опити на Скопие, Република Северна Македония (РСМ), да въздейства върху българските малцинства в съседни държави с цел да се припознаят като "македонски". Това се посочва в годишния доклад на Служба "Военно разузнаване" (СВР).

В Република Северна Македония съществените конституционни промени не се реализират, а Договорът за добросъседство и приятелство с България се прилага частично избирателно, смятат от СВР. Неконструктивната политика на властите на РСМ спрямо София намира все по-изразена подкрепа и от някои външни фактори.

Продължиха опитите на РСМ за използването на определени международни организации, с цел нанасяне на имиджови щети на Република България. Тенденцията ще се запази и ще продължи да изисква бдителност от българските власти. В допълнение, през 2022 г. традиционно не се констатира напредък по изграждане на ключовия за НАТО коридор № 8 в частта му през територията на РСМ.

Войната в Украйна

Основният фактор, оказал негативно влияние върху стратегическата среда на сигурност през 2022 г. и определящ предизвикателствата за националната сигурност на България, беше инвазията на Русия в Украйна, сочи доклада на СВР. В своя годишен доклад Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС) също посочва, че войната в Украйна и нарастващият потенциал за нестабилност в Западните Балкани влияят най-съществено върху националната ни сигурност.

Кремъл не постигна първоначално поставените си цели да овладее в рамките на няколко дни конкретни зони и райони украинска територия, да блокира ефективно Киев в качеството му на център на тежестта, да предизвика смяна на централната власт в Украйна и да създаде плацдарм за последващи действия на конкретни вторични направления на запад. Бойните действия преминаха през няколко фази с постепенно редуциране на линията на съприкосновение до настоящия фронт на активни бойни действия в източната и южната част на Украйна и периодично кинетично въздействие върху цели от предимно цивилната критична инфраструктура. Продължаващият пълномащабен въоръжен конфликт оказва значително отражение не само върху Украйна и региона, но и в глобален аспект, пишат още от Служба "Военно разузнаване".

Според разузнаването ни решаващите активни фази на войната предстоят през настоящата 2023 г.