Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев изрази несъгласие с решението на ръководството на Българската академия на науките да прекрати мандата на директора на Националния институт по метеорология и хидрология проф. Христомир Брънзов точно в разгара на противоречията между двете страни и протестите на синоптиците. Той определи това решение по-скоро като неуместно.

"Дори това решение да има основание, в този момент е изключително неуместно. Решението не помага, напротив отдалечава от каквото и да е съгласие. Взривява относителния консенсус, който постигнахме вчера. Оставя впечатление за наказателно отношение. Наказание за това, че са стачкували, затова, че искат да излязат от структурата на БАН. Говорих с председателя на БАН. Той също счита, че решението е неуместно в този момент. Това е решение на колективен орган, какъвто е Управителният съвет. Състои се от 27 души, което още веднъж поставя въпросите за адекватността на сегашния модел за академично самоуправление", коментира просветният министър.

Той коментира във Варна, че по-вероятното и приемливо решение е Националният институт по метеорология и хидрология да премине към образователното министерство.

 "Националният институт по метеорология и хидрология не е типичният научен институт. При типичния научен институт учените решават какви задачи да възложат, докато при Националния институт по метеорология и хидрология доминираща е оперативната дейност. Около 80-90 % от дейността му е оперативна - 24-часови дежурства 365 дни в годината", каза Вълчев.

По думите му институтът е по-скоро национална служба, която има национално възложена задача - функция по хидро-метеорологичното обслужване на 7-8 министерства.

"Институтът има ангажименти по три закона. Ние също смятаме, че когато става въпрос за такава държавна функция, трябва да имаме по-големи правомощия и отговорности по отношението на тези държавни функции, т.е. тя не трябва да зависи изцяло от академичната автономия", подчерта Красимир Вълчев. Той добави, че е обсъден и вариантът за оставане в рамките на БАН, но той по-скоро не е възприет.

В отговор на въпрос за краен срок за решение на проблема Красимир Вълчев каза, че тъй като едно такова извеждане е свързано и със Закона за държавния бюджет, то най-вероятно формално ще се случи от 1 януари 2019 година.