В сигнала, предоставен на медиите, се посочва, че на 2 септември по предложение на министър Трайков правителството е определило за инвеститор на проекта Хидроенергийната компания "Горна Арда", 30 процента от активите на която са собственост на австрийските компании EVN Bulgaria и Alpine.
От левицата отбелязват, че три дни преди да стане министър Трайков е напуснал поста прокурорист на ЕVN, т.е. реално е управлявал компанията. Съгласно закона за конфликт на интереси, лице, заемащо публична държавна длъжност, няма право да да се разпорежда с държавно или с общинско имущество, да изразходва бюджетни или извънбюджетни средства, да издава удостоверения, разрешения и лицензии, или да осъществява контрол по тези дейности в интерес на фирма, в която 12 месеца преди назначаването си или избирането си на поста е бил орган на управление, се посочва в сигнала.
В него се призовава ресорната парламентарна комисия да извърши проверка за конфликт на интереси на министър Трайчо Трайков.